पुण्यातील गांडूने बस मध्ये लंड चोखला, आणि मी त्याच्या बायकोला झवलो

Started by Aashita Malik · 0 Replies
Posted: 3 yrs
कसे आहात मित्रांनो मी अर्जुन परत घेऊन आलो आहे तुमच्यासाठी एक मस्त कहाणी, तर सगळे पेपर न क्रिम घेऊन तयार रहा हलवायला. आणि फीडबॅक द्यायला विसरू नका

तर ही एक खरी घटना आहे… माझ्या मागच्या पोस्ट मध्ये जी कथा आहे… तिच्या 2वर्ष आधीची ही कथा आहे… झाले असे की तुम्हाला माहीत आहे मी नगर ला राहतो, आणि पुण्यामध्ये कॉलेजला आहे. मी त्या वेळी 3र्या वर्षाला होतो इंजिनिअरिंग च्या, तर मला लागोपाठ 6 7 दिवस सुट्टी असल्याने मी घरी गेलो होतो. मी जेव्हा रिटर्न यायला लागलो, तेव्हा मी सेमी स्लीपर बुक केली होती, आणि माझ्या शेजारी एक 28 30 वर्षाचा माणूस येऊन बसला. सुरुवातीला मी त्याच्याकडे जास्त लक्ष दिले नाही, आणि सर्व काही नॉर्मल होते आणि बस फुल्ल भरलेली होती.

माझ्या बद्दल तुम्हाला पहिलेच माहीत आहे की मी दिसायला वगेरे छान आहे आणि कोणालाही आवडेल, पण मी कधी विचार नवत केला की एक गे माणूस माझ्या मागे लागन, तर झाले असे की आमचा पुण्यासाठी प्रवास चालू झाला, जसे जसे आम्ही जवळ यायला लागलो बस मधील गर्दी कमी होऊ लागली होती, जवळ जवळ 1 तासाचा प्रवास झाला होता. पण त्या 1 तसमधे या माझ्या बोलक्या स्वभावाने, आणि त्याला मी आवडलो असल्याने आमचे बरेच बोलणे चालू झाले होते, आणि आमची ओळख होऊन गेली होती. तो पुण्यामध्ये नीगडीला राहतो, त्याचे नाव होते प्रशांत, आणि तो आयटी क्षेत्रात काम करतो, लग्न झाले आहे, त्याला बायको आहे तिचे वय 26 आहे, लग्न होऊन 3 वर्ष झाली आहेत. तो आज औरंगाबाद का कामासाठी गेला होता आणि येतांना तो मला बस मधे भेटला.

आमची बरीच ओळख झाली होती आणि मला ही त्याचा मोकळा स्वभाव चांगला वाटला, आणि मी ही त्याच्याशी संवाद साधत राहिलो. आमची बस 1 तासाने नगर च्या पुढे सुप्या मध्ये जेवायला थांबली होती, तेव्हा आम्ही सोबत खाली उतरलो, आणि आम्ही लघवीला गेलो होतो, तर तिथे मला प्रशांत एक विचित्र प्रकार दिसला, आम्ही सोबत टॉयलेट ला गेलो होतो, आणि गर्दी असल्याने आम्हाला लघवीसाठी जवळ जवळच जागा भेटली, बराच वेळ लघवी लागली असल्याने आणि मी खूप वेळ दाबून धरली असल्याने माझा लवडा काही प्रमाणात ताठ झालेला होता आणि मी लघवी करत अस्तांनी तो पूर्ण पने दिसून येत होता, मी लघवी करू लागलो तर माझे सहज लक्ष गेले की प्रशांत माझ्या लवड्या कडे डोळे वासून पाहत होता. मी थोडा अचंबीत झालो, पण मी दुर्लक्ष गेले, मला वाटले सहज लक्ष गेले असेन, पण तो एकटक पाहत होता, आणि मी ते पहिले तेव्हा त्याचे चुकून माझ्याकडे लक्ष गेले तेव्हा त्याने मला हसून इग्नोर केले आणि असे दाखवले की त्याचे सहजच लक्ष गेले होते. आणि मी परत लग्वी करू लागलो, आणि मी लपून तिरप्या डोळ्याने त्याकडे पाहू लागलो तर तो माझी पूर्ण लगवी होऊ पर्यंत माझा लवडा पाहत होता. ती गोष्ट मला खटकली, पण ते मी सोडून देऊन आम्ही जेवायला गेलो. जेवण करतांना आमचे थोडे बोलणे झाले, आणि आत्ता तो माझ्याशी अजूनच हसून आणि खुशीने बोलत होता, ते मला काही कळले नाही. 20 मिनिटांनी आमची बस परत चालू झाली आणि आम्ही निघालो. आम्हा दोघांची सीट शेवटून 2 नंबर ला होती आणि मागची सीट ही मोकळीच होती. अजून 3 तासांचा प्रवास बाकी होता, आणि तो माझ्याशी खूपच खेटून आणि चीटकुन राहू लागला, ते की मला आवडले नाही, पण मी तेव्हा जास्त लक्ष दिले नाही, आणि त्याने मग सहजच मला विचारले – तुला कोणी gf आहे का?

मी- नाही,

तो- का रे, तू तर एव्हढा चांगला मुलगा आहेस, दिसायला पण भरी आहेस, कशी कोणी नाही?

मी- होती, पण आता नाही आहे… मला लव्ह रिलेशन नको वाटते आता….

तो- अच्छा..,,, मग तुझं सेक्स तर झाले असेनच,,….????

(तो जास्तच ओपन होत होता,,, पण आपले माणसानं मध्ये हे बोलणे कॉमन असते… मग मे पण सगळे उघडपणे बोलत होतो,,)

मी- हो बऱ्याच वेळेस…. मी हसून बोललो…..

तर तो ही बसला…. आणि त्याने विचारले….

– काय आवडते तुला सेक्स मध्ये??

मी- सगळेच…. जसे की रोमान्स, foreplay, लवडा चोखून घ्यायला, पुच्ची चाटायला, आणि मेन झवाझवी तर जास्तच,,,

….. माझे पण तसे ओपन बोलणे ऐकून तो खुश झाला आणि… हसला….. मग मी विचार केला ह्याने मला विचारले… तर मी पण विचारतो याला सेक्स बद्दल आणि… त्याच्या लग्न झालेल्या जीवना बद्दल….

मी- तुझे लग्न झाले आहे ना….. तर कशी आहे मग आता लाईफ?? मज्जा असेन तूझी तर रोज,,, रोज रात्री सेक्स, मस्त एन्जॉय चालू असेन तुझा….?

तो- ( थोडा नाराजीने आणि तोंड पाडून..,,) हो, तसे पाहायला गेले तर चांगलीच आहे….. असे म्हणू शकतो….!!!!

मला त्याच्या तश्या बोलण्याने अजून उत्सुकता झाली आणि मी विचारले….

– का रे? अरे तू तर खुश होऊन बोलायला पाहिजे होते….. पण असे का उत्तर दिले तु? काही प्रोब्लेम आहे का? जर हवे तर तू मला सांगू शकतोय…. तुझे मन मोकळे कर…. मी तर परका आहे तुला… मी कोणाला सांगणार ही नाही…..

तो- ठीक आहे….. मला ही मनातले काढायचे होते….. तर असे आहे की…. माझा लवडा खूप छोटा आहे…. 3 इंच आहे फक्त, आणि तो जास्त वेळ उभा पण राहत नाही…. मग माझी बायको ला मी तृप्त नाही करू शकत… मी माझ्या ह्या विषया मुले लग्न करायला नाही म्हणत होतो… पण घरच्यांनी फोर्स केला मग त्यांच्या खुशी साठी मी लग्न केले… मला ही वाटले, लग्नानंतर काहीतरी फरक पडण, डॉक्टर ला ही दाखवले पण काही फरक नाही…. माझ्या बायकोला मी पुर्णपणे तृप्त नाही करू शकत. माझ्यामुळे तिची लाईफ खराब झाली असे वाटते मला..

… मला त्याचे बोलणे ऐकून वाईट वाटले… पण मी काही बोलू शकत नव्हतो…. पण मला ह्याचे पण वाईट वाटत होते की त्याची बायको बेचारी रोज तडफडत असेन…. पुच्चीत रोज बेचारीला बोट घालून झोपावा लागत असेन…..

मी त्याला धीर देण्यासाठी त्याच्या हातावर हात ठेवला… आणि त्याला बोललो – काही नाही… प्रयत्न करत रहा होऊ सगळे ठीक…. असे बोलत असताना त्याने माझ्याकडे पाहिलं… आणि तसेच थोडा उदास आणि धीर हवा अश्या चेहऱ्याने माझ्याकडे पाहत माझ्या मांडीवर हात ठेवला. मी समजलो ठीक आहे… बेचारा दुःखात आहे…. मग मी त्याला धीर देत राहिलो…. तो हळु हळु त्याचा हात माझ्या मांडीवर चोळू लागला…. आणि त्याला काहीतरी हवे अश्या नजरेने माझ्या कडे पाहू लागला….. आणि मांडीवर चोळत चोळत हळु हळू हात वर सरकत होता…..

तो- अर्जुन…… तुला एक गोष्ट नाही सांगितली मी अजून… की मला मुल जास्त आवडतात मुलींपेक्षा… मी गे आहे…

माझे ते ऐकून डोकेच बंद पडले….. मला लगेच त्याची बायको आठवली….. बिचारी किती बदनसिब आहे ती…. तिला एक गे नवरा भेटला आहे.

हा विचार करत असताना मला कळले नाही कधी…. त्याचा हात हळु हळू माझ्या लवडयावर जाऊन पोहोचला… आणि तो माझा लवडा पँट वरूनच चोळू लागला…. मला थोडा झटका बसला…. पण मी बस मध्ये कोणाला कळू नाही म्हणून जास्त रिअॅक्ट केले नाही…. आणि त्याला बोललो की हात काढ….

मला ते आवडले नाही…. हा त्याचा त्या लवडा चोळल्याने माझा लंड ताठला होता… पण एक माणूस लंड चोळत होता हे मला नाही पटले….. मी गे नाही आहे… म्हणून…

पण मी त्याकडे पाहिले…. आणि थोडा विचार केला…. तो दुखी चेहरा करून बसला होता…. आणि त्याला मी तसे बोलल्या मुळे खराब पण वाटले होते…… मला ही जरा वाईट वाटले…. पण मी थोडे डोके लावायचे ठरवले…. मला कळले ह्याला माझा लंड हवा आहे….. आणि घरी ह्याची बायको लवद्या शिवाय उपाशी आहे…. मग मी त्याच्याशी डील करायचे ठरवले… पुच्ची झवायचा एक चान्स मला स्वतः होऊन आला होता तो मी जाऊन देणार नव्हतो.

मी- ओके.. i am sry… मला माफ कर तुझ्यावर ओरडलो की…. पण मी गे नाही आहे…. आणि मला ते असे तू हात लागलेले आवडले नाही… पण… तुला काय हवे आहे… ते तू करू शकतो आहेस…. पण तुला बदल्यात मला ही काहीतरी द्यावा लागेल….

तो- ( खुशीने) काय हवे तुला?

मी- तूझी बायको… तिला एकदा झवायचा चान्स दे….. तू बोललास की तू तिला तृप्त नाही करू शकत…. पण मी करू शकतोय….. हवे तर तुझ्या समोर झवण मी तिला…. बघ तुला जे हवे ते भेटेन…. आणि मला जे हवे ते मला भेटेन…. आणि एकदा ते झाले की आपला काही एक संबंध नाही राहणार…. बोल काय म्हणतो..?

माझ्या बोलण्यावर त्याने थोडा विचार केला…. पण मला माहित होते तो लावड्याचा भुकेला आहे… त्याने लगेच हो म्हणून दिले…. आणि की खुश झालो…. मी त्याला बोललो की तुझी बायको कशी आहे दाखव मला…. मग त्याने मोबाइल मधला फोटो दाखवला…. तिचे नाव दामिनी होते, मित्रांनो एक नंबर माल होती ती…. माझा तर फोटो पाहूनच उठला लवडा…. मी फोटो पाहत बसलो आणि तो खाली माझा लवडा चोळू लागला…. आणि की त्याला हसून पाहिले आणि… फोटो पाहू लागलो…. माझे तर तिच्यावरच लक्ष राहून होते….

मी- अरे एव्हढी भारी माल आहे ही…. कशी रे उपाशी ठेऊ शकतो तू….?

तो- अरे आता तू भागव ना तिची भूक आता…. आणि मला माझी भागवू दे…..

असे म्हणत हो जोरात मला लवडा पकडून घेतला मिठीत आणि पँट वरूनच तोंडात घेऊन चावला…. मला थोडा त्रास झाला पण भारी वाटले…. आणि त्याने माझी चैन खोलली… आणि लवडा बाहेर काढला….. तो आता पूर्ण टाईट झाला होता…. त्याने जास्त विचार न करता गपकन तो तोंडात घेतला… आणि माझ्या तोंडून अअअअससससससस…… असे झाले…. पण बस मध्ये असल्याने मी कंट्रोल केले…. पण तो थांबला नाही…. त्याने 7. 5 चा माझा लवडा गपकन पूर्ण तोंडात घेतला होता…. आणि तो कशाचीही पर्वा न करता चालू बस मध्ये चोकत होता…. त्याचे ते तडपने पाहून मी विचार करू लागलो की… माणूस पण एव्हढ्या लवड्यासाठी आतुर असतो का…. आणि एव्हढ्या भारी पण तो लवडा चोकू शकतोय का….!!! तो पूर्ण माझा लवडा तोंडात आत बाहेर करत होता…. आणि मी त्याची बायको पाहून फील घेत होतो….. माझ्या एका हातात मी मोबाइल धरला आणि दुसऱ्या हाताने मी त्याचे डोके धरून लवडयावर दाबू लागलो….. त्याला ही माझा असा सहयोग पाहून बरे वाटले आणि तो अजून जोराने चोखू लागला…. तो अजिबात न थांबता 15 20 मिनिट माझा लवडा चोकात होता…. आणि मी माजा घेत होतो…. तो मधूनच माझा लवडा पूर्ण तोंडात घश्यात घ्यायचा तर मधूनच लवड्याच टोक ओठांनी चोकायचा…. त्याचे तशे खेळणे मला आवडू लागले….. आणि की त्याला साथ देऊ लागलो…. अर्ध्या तासाने तो उठला…. त्याचा चेहरा लाल झाले होते…. आणि तोंड ओले होते पूर्ण….. तरी त्याने उठून माझा लवडा हलवणे चालूच ठेवले… तो दोन्ही हातात घेऊन लवडा हलवू लागला…. आणि मधून मधून गोट्या चोळू लागला…. परत तो खाली झुकून एका हाताने लवडा मागे पुढे करू लागला आणि… चोखु लागला…. मधून मधून माझ्या होत्या तोंडात घेऊन चोळत होता आणि लवडा हाताने हलवत होता…. त्याचा तो खेळ खूप वेळ चालला….. आणि तो बोलला की पाणी निघायला लागले की सांग…. मी बोललो हो…. जेव्हा तो पूर्ण जोरात होता चोकायच्या…. 1 तासाने…. माझे पाणी निघणार होतो…. मी त्याला बोललो की येतेय आता….. मग त्याने पूर्ण माझा लवडा तोंडात आत घेतला आणि धरून ठेवला…. मी त्याच्या तोंडात जोरात झटके मारत पाणी काढले…. आणि त्याने ते पूर्ण पेऊन घेतले… एक थेंब ही खाली जाऊन दिला नाही….. मी ते पाहून चकित झालो… की मुलगा असे करू शकतो….. पण त्याने त्याच्या तोंडावर समाधान होते…. मला ते पाहून बरे वाटले आणि मी चैन लावू लागलो पँट ची….. तेव्हड्यात तो बोलला..

तो- अरे मला हवा आहे अजून…. झाले नाही माझे अजून…

माझे तर डोकेच हलले… ह्या माणसाने 1 तास लंड चोखून पण भागले नाही ह्याचे… मला विशेष वाटले…. पण आमची डील होती… म्हणून मी काही म्हणू शकत नव्हतो… पण आता थोड्या वेळात पिंपरी येत होते आणि तो माझा स्टॉप होता… म्हणून मी त्याला बोललो..

मी- आता माझा स्टॉप येत आहे… मी उतरणार आहे… आपण एक काम करू…. मी आता उतरतो…. आणि तु तुझ्या घरी जा… तुझ्या घरा पासून मी लांब नाही राहत…. तू घरी जा… तुझ्या बायको सोबत बोलून घे…. आपली डील सांग तिला…. तिला समजावयाचे कसे ते तू बघ…. आणि तुमचे फिक्स झाले की मला कॉल कर मी येईन घरी मग आपण मिळून पूर्ण एन्जॉय करू.

असे म्हणून मी त्याला माझा नंबर दिला आणि… मी खाली उतरलो…. आणि रूम वर गेलो….

2 तासाने त्याचा काल आला मला…. मी रेडी च होतो…. मी लगेच कॅब केली आणि त्याच्या पत्यावर पोहोचलो…. त्याचा मस्त फ्लॅट होता 1BHK, ते दोघेच राहत होते, मी तिथे गेलो तर त्याने मला आत घेतले…. तर सोफ्या वर त्याने मला बसवले…. मी त्याला विचारले….

मी- दामिनी काय बोलली?

तो- मला वाटले नवते तिला मनवणे एव्हढे सोप्पे जाईन, पण थोडा फोर्स केल्याने ती तयार झाली….

मी- (खुशीने) कुठे आहे ती…? तिला पाहायला आतुर झालोय मी… कधी तिला पाहीन असे झालेय मला…

तो- तुझीच वाट पाहत आहे ती बेडरुम मध्ये… चल जाऊया….

असे म्हणत त्याच्या मागे मी बेडरूम मध्ये गेलो…. तिथे माझ्यासाठी तयारी पाहून मी अचंबित झालो…. ती बेडवर बसलेली होती बिकिनी वर…. आणि बेड वर गुलाब पाकळ्या पसरलेल्या होत्या…

मी- हे सगळे काय आहे?

तो- आज माझ्या बायकोची खरी सुहाग रात्र आहे…. म्हणून तिनेच हे तुझ्यासाठी केलय…

मी खुश झालो…. मला कळाले ही स्वखुशिने माझ्याकडून झवायला तयार झाली आहे म्हणजे…. मी अजुनच खुश झालो. मी तिच्या जवळ गेलो…. आणि शेजारी बसलो…. काय फिगर होती तिची…. कडक झवायला बनलेली माल होती ती… 34 चे बुब्स, 30 ची कंबर आणि 35 ची गांड. ती खूप गोरी आणि भरलेल्या अंगाची होती, तिला पाहून कोणाचाही लवडा ताठ होणारच. ती खूप लाजत होती… बोलायला… म्हणून मीच सुरुवात केली…

मी- हाय, कशी आहेस दामिनी..?

ती- मी मस्त आणि खूप हॉर्नी आहे आत्ता….

तिचा तो बिनधास्त पणा पाहून मी खुश झालो…. मला कळले आता काय करायचं ते लवकर करावा लागणार….. मग मी पुढाकार घेतला आणि तिला उठवून हग केले…. आणि तसाच किस करु लागलो. तिने मला टाईट हग केले होते आणि मी ही तिला टाईट हग करून बेड वर घेऊंन आलो होतो…. आमचा खेळ चालू झाला होता तर…. प्रशांत त्याचे कपडे काढू लागला….. त्याचा लंड खरंच खूप लहान होता…. तो त्याचा छोटा लंड काढून हलवू लागला…. आणि मी हिला किस करत होतो…. किस करत करत तिचे बूब्झ दाबू लागलो…. जोरात कुरवाळू लागलो…. एका मागे एक तोंडात घेऊन चोखू लागलो….

तेव्हड्यात प्रशांत बोलला मला लवडा चोकायचां आहे…. मग मी तिला बेड वर झोपवले…. तिचे कपडे काढले…. मी पण उघडा झालो…. तिच्या वर येऊन मी बूब्स चोकु लागलो… आणि प्रशांत माझ्या खाली उताणा झोपून लंड चोखू लागला….. मे मध्येच तिला किस करायचो…. मध्येच मानेवर चावायचो तर… मध्येच स्तनांवर चिमटे काढून जोरात चोकायचो आणि चावायचो, ती मोठ्या मोठ्याने हुंकार देत होती ती.. आआआआआआईईईईईई……… ऊऊऊऊऊऊऊममममम… हाआआआआ… चोख.. अजून चोक…. जोरात चाव….. असच रे…. खूप छान वाटत आहे…. आआआआआचचचचचच….. एन्जॉय करत होती…. असे वाटत होते ती खरंच खूप भुकेली आहे…. आणि तिचा नवरा गांडु माझा लवडा चोकत होता माझ्या खाली झोपून…. मी मात्र थांबलो नाही… आणि माझा काम चालू ठेवले….. मग मी अजून खाली आलो आणि तिची पुच्ची चाटू लागलो…. मिञांनो काय सांगू तिची ती शेव केलेली गुलाबी पुच्ची पाहून माझ्या तोंडाला पाणी आले… मग मी अजिबात वेळ न घालवता तिच्या पुच्चीत जीभ घातली आणि तिची पुच्ची चाटू लागलो… तिच्या पुच्चीत जीभ गोल गोल फिरवू लागलो…. आणि सोबत नाकाने…. तिच्या पुच्चीच्या दाण्याला खेळू लागलो…. ती वेडी होऊन चालली होती….. आणि तिच्या नवऱ्याचे सोबत माझ्या लावद्या शी खेळणे चालू होते…. तो मधूनच माझ्या गोटया चोकायचा तर मध्येच लवडा…. त्याने माझ्या कमरेला जोराने आवळून धरले होते…. म्हणजे माझा लवडा पूर्ण त्याच्या तोंडात जावा… मधूनच तो लवडा तोंडातून काढून हलवायचा तर मधूनच चोकायचां,,,

अचानक तो उठला… आणि माझे गांडीच होल चाटू लागला…. ते माझ्या साठी नवीन होते…. आणि मला थोडे आश्चर्य झाले…. पण मी त्याला नाही म्हणालो नाही… त्याला हवे ते करून दिले मी…. तो जिभेने मध्येच माझे गांडीचे होल चाटत होता… आणि मला लंड हलवत होता….. मला त्याचे असे करणे आवडू लागले…… आणि सोबत मी दामिनी ची पुच्ची पार लाल करून सोडली,,, तिची ती एकदम टाईट अशी… नाजूक पुच्ची…. तिच्या नवऱ्याने न झवल्याने खूप टाईट होती… माझ्या जिभेने झवल्याने तिला त्रास होत होता पण मी थांबलो नाही आणि तिची पुच्ची चाटत राहिलो. तिला त्रास होत होता खूपच त्रास होत होता,,,, ती… आआआआहहह…… अअअअससससस…. आआआईईईई गगगग…. आआआहह… हाआ… अशीच चाट माझी….. आआआह मस्त चाटतोय,,,,,उउउईईईई… अअममम…,, असे ओरडत होती,,, मी याकडे लक्ष दिले नाही तिची पुच्ची चाटत राहिलो….. ती पार ओली होऊन गेली होती,,,,, तिने पाणी सोडले होते मी ते सगळे पाणी पिऊन घेतले. त्याचा एकही थेंब वाया जाऊन दिला नाही…….. आता मला तीला झवायची बारी होती,,,, प्रशांतचे माझ्या गांडीशी खेळून झाले होते आणि माझा लवडा पूर्णतः टाईट आणि ओला होता,, मी लवडा तिच्या पुच्चीवर सेट केला आणि घासू लागलो,,,,,,प्रशांत तिच्याजवळ जाऊन तिला धीर देऊ लागला,,,,, त्याला माहित होते तिला त्रास होणार आहे…. त्याला माहित होते माझा लवडा त्याच्या लावड्या पेक्षा खूप मोठा आहे आणि तिला एवढ्या मोठ्या लावण्याची सवय नाही…… मी हळूच माझ्या लावड्याचे टोक तिच्या पुच्चीत टाकले तसा.. तिचा जीव गेला….. ती मोठ्याने ओरडू लागले….. पण मी तिच्याकडे लक्ष दिले नाही मला माहित होते तिला त्रास होणार आहे म्हणून तिच्या तोंडावर हात ठेवला आणि तोंड दाबून धरले मी तिची कंबर धरून एक जोरात शॉट मारला तर माझा अर्धा लावडा तिच्या पुच्चीत गेला आणि मोठ्याने रडू लागली,,,, अरे… मारतो का येड्या….,,, काय करतोय रे…!!!!!!अअअसससस……,,, किती मोठा आहे तुझा,,,,इइईईउऊऊऊऊऊ…… फाटन रे माझी…….. सोड माझी,,सोड..,,, नाही,,,,, नको……!!!!! पण मी त्याकडे लक्ष दिले नाही मी तिचे पाय दोन्ही उचलून माझ्या खांद्यावर ठेवले आणि माझा लवडा बाहेर काढला आणि परत एक पूर्ण शॉट मारला,,,,, जोरात माझा पूर्ण लवडा तिच्या पुच्चीत घुसला,,,,,,, यावेळेस मग मी थोडा थांबलो तिचा त्रास थोडा कमी होऊ दिला. आणि हळूच माझा लवडा बाहेर काढून आत बाहेर करू लागलो तशी तीही परत ओरडू…. लागली,,, ‘किती मोठा आहे तुझा फाटलं रे माझी पुच्ची…. नको रे जीव घेऊ माझा मरण रे मी आज’,,,,, प्लीज काढ बाहेर नको…… पन मी तिच्या बोलण्याकडे लक्ष दिले नाही आणि मी शॉट मारणे चालूच ठेवले,,,. मि आता हळूहळू माझा स्पीड वाढवत होतो…. आता मी जोरात माझा लवडा तिच्या मध्ये आत बाहेर करत होतो….. ती वेदनेने कण्हत होती पण मी थांबलो नाही,,,, मी आता जोरात तिला झवत होतो,,,,, हळूहळू तिचे दुखणे कमी होऊ लागले आणि तिला आनंद घेऊ लागला,,,,,, ती आता कंबर उचलून मला साथ देत होती,,,,,, प्रशांत आता आमच्या दोघांचे झवणे साईडला बसून बघत होता,,,,,… आणि त्याचा छोटा लवडा….. हलवत होता तो मला त्याच्या बायकोला झवताना बघून आनंदित होत होता……. मी आता कुत्र्यासारखे जोरात तिला झवत….. होतो आणि तीही कंबर उचलून मला साथ देत होती. आता ती आनंदाने ओरडत होती,,,,,,….. झव मला जोरात…,,,आआआहहहहह….. मला खूप दिवसांची तुंबलेली होते मी.. ईईचचचचचचचच…… तुझीच कमी होती….,,,,,,उउउइइइइइइ…. इतके दिवस कुठे होतास….????…,,, किती मोठा आहे तुझा….,,,,,,, याची मी वाट बघत होते,,,,…… आआआआहहहहहहहह..!!!! भेटला आहे मला इतक्या दिवसांनी…!!!!!! माझी पुच्ची झऊन टाक……. तुझीच आहे मी….. उउऊऊममममम…,,, मी इथून पुढे तुझी नोकर बनून राहील,,,,, तु म्हणन ते काम करन…… पण मला असं कायम बस तु मला असाच झवत राहा…… उउईईई…… तिचे ते बोलणे मला उत्स्फूर्त करत होते आणि मी जोरात तिला झवत होतो,,.. थोड्या वेळानंतर मी तिला घोडी बनवले आणि तिला झवू लागलो,,,, कुत्र्यासारखा मागून झवत होतो आणि हे सगळे तिचा नवरा बघत होता,,,, आणि त्याने दोन वेळेस त्याचे पाणी काढले होते….,,,, ती आता गांड हलवून हलवून मला साथ देत होती,,, आणि मी तिला तिची कंबर पकडून जोरात ठोके मारत होतो माझा लवडा तिच्या पुच्चीला फाडत आत मध्ये जात होता हे मला पुर्ण जाणवत होते,,,, कारण तिची पुच्ची खूपच वाईट होती,,,, जशी की एकदम तरुण पुच्ची आहे,,,,, आणि मी निर्दयीपणे तिला झवत होतो,,.. 20 मिनिटांनंतर मी खाली झोपलो आणि ती माझ्या वरती चढून स्वतःला झवून घेऊ लागली….,,,, मी तिला पूर्णपणे घट्ट मिठी मारून घेतली होती,,, आणि तिच्या मानेवर किस करत होतो व सोबत तिची गांड खाली वर हलवून माझा लवडा तिच्या पुच्चीत घेऊन झऊन घेत होती आणि मी खालून तिला ठोके मारत होतो….. जवळजवळ अर्ध्या तासानंतर मी माझे पाणी तिच्या आत मध्ये सोडले….. आणि माझ्या सोबतही तिने तिचे पाणी सोडले….. आम्ही दोघांनी सोबत पाणी सोडून एकमेकांच्या अंगावरती पडून राहिलो,,… आम्ही सगळे थकलो होतो,,, तसेच झोपी गेलो,.. जवळजवळ दोन तीन तासांनी जाग आली,,, तेव्हा अजून एक राऊंड झाला…… ह्या वेळेस मी तिच्या नवर्‍याची पण गांड मारली आणि हिलाही पूर्ण झवून मोकळी केली.. आता मी जेव्हा मन होईन तेव्हा दामिनी ला झवतो… आणि माझ्यामुळे ती आता प्रगनंट आहे…. माझ्यामुळे तिला बाळ होणार. म्हणून ती खूप खुश आहे आणि मी पण.
Reply to this topic