काकु मी आणि माझी पहीली कथा

Started by Aashita Malik · 0 Replies
Posted: 5 yrs
नमस्कार मित्रांनो मी विकी,
मागच्या वेळी मी तुम्हाला काकू च्या नणंदेची गोष्ट सांगितली होती कि कशी काकू ने प्लॅन बनवून मला तिच्या नणंदेच्या हवाली केलं होतं तर पुढची गोष्ट सांगतो…..

त्या नन्तर मला सेक्स ची नेहमी इच्छा व्हायची पण मला कधी हस्तमैथुन करायची वेळ आली नव्हती आणि मला ती येऊ द्यायची नव्हती तर तेव्हा मला एका मित्रांनी हैदोस आणि बया अशी संभोगाची पुस्तके दाखवली होती ती वाचायचो पण त्यात नेहमी क्रमश अश्या स्टोरी असायच्या म्हणून मला राग यायचा तर एकदा मीच स्वतः अशी एखादी कथा लिहावी असा माझ्या मनात आलं कारण तेव्हा आमच्या कडे ना मोबाईल किंवा कॉम्प्युटर्स नेट असं काही नव्हतं तर मी काय झालं ते पुढे सांगतो…

मी थोडाफार त्या पुस्तकात वाचले ते शब्द वापरू लागलो होतो.. जसे कि योनी, लिंग, स्तन, नितम्ब असे शब्दात मी कथा लिहिली होती.. आणि त्यात मी एका शाळेतल्या म्हणजेच लहान मुलाची आणि मोठ्या लग्न झालेल्या बाईची झालेल्या संभोगाची कहाणी लिहिली होती.. ती लिहून मी वही नेहमी स्वतःजवळ ठेवत असे घरी चुकून कोणाच्या हाती नको लागायला म्हणून… मग मी माझ्या मित्रांना ती वाचायला देत असे.. असा एकदा आम्ही सर्व संध्याकाळी बिल्डिंग च्या खाली बसलो होतो आणि त्यातले दोघे मित्र मी लिहिलेली स्टोरी वाचत होते तेव्हा नेमका काकू ने पाहिलं कि आमची कायतरी गपचूप कामे चालू आहे म्हणून.. काकू ने मला आवाज दिला आणि वर यायला सांगितले तसा मी गेलो.. घरात गेल्यावर मला विचारलं कि काय आहे त्या वहीत सगळे घेऊन वाचतायत सारखे सारखे… हे ऐकून मी जरा बावरलो आणि काही नाही बोलून विषय बदलायचा प्रयत्न केला पण काकू काही ऐकून घेणाच्या मनःस्तिथीत नव्हती तिने मला ती वही आणायलाच लावली आणि बेडवर बसून वाचू लागली. मी पण तिच्या बेड च्या समोर बसलो होतो आणि ती काय बोलते का ह्याची वाट बघत राहिलो..

काकू साडीवरच होती ती बेडच्या एका कोपऱयाला टेकून वाचत बसली.. जेव्हा ती वाचायला लागली तेव्हा सुरवातीस माझ्या कडे पाहून थोडी हसत होती नन्तर ती पूर्ण सिरियस होऊन वाचू लागली… थोडावेळ वाचत असताना मला जाणवला कि काकू त्या स्टोरी मध्ये पूर्ण गढून गेली आहे आणि तिच्या शरीराची थोडी चलबिचल सुरु झाली आहे म्हणून.. वाचत असताना ती तिचा उजवा हाथ हळू हळू पोटावर फिरवू लागली होती.. मी पण थोडा अजून लक्ष देऊन पाहू लागलो होतो… पोटावरून तिने हाथ हळू हळू स्वतःच्या मांडीवर आणला आणि दोन्ही पाय सरळ करून हळूच एका हाताने साडी परकर वर घेऊ लागली बहुतेक काकू ती स्टोरी वाचून उत्तेजित होऊ लागली होती.. माझं तिच्या भरलेल्या गोऱ्या गोऱ्या मांड्याकडे लक्ष गेलं तिने आपले दोन्ही पाय एकमेकांपासून लांब केले तसं मला तिने आत घातलेली रंगिबिरींगी चड्डी दिसू लागली आता ती वरूनच तिच्या छकुली वर हाथ फिरवू लागली होती ते पाहून मी सुद्धा गरम होऊ लागलो आणि हळू हळू माझा लंड उभा राहू लागला होता… ती हात फिरवत फिरवत वरती घेऊन तिने तिचा पदर बाजूला घेऊन ब्लाउज वरूनच स्वतःचे मोठे मोठे आंबे दाबू लागली आळी पळीने तिचा हात कधी वरती कधी खालती दोन्ही कडे फिरत होता ते पाहून मी पूर्णपणे गरम झालो होतो मला आता काही कंट्रोल होत नव्हते म्हणून मी हळूच माझी पॅण्ट खाली करून काढून टाकली आणि बसून लंड हातात घेऊन कुरवाळू लागलो तिला असा पाहताना मला खूप मज्जा येत होती.. तीच्या डोळ्यात मला ठासून भरलेली वासना दिसून येत होती तिची कमरेखालची हात फिरवतानाची हालचाल मला कळत होती कि काकू आता रंगात आली आहे.. काकू ने ब्लाउज वर करून तिचा गच्च भरलेला गोल मोठाला एक आंबा बाहेर काढला आणि त्याला हळू हळू दाबू लागली.. मी आता वेळ वाया नको जायला असा ठरवलं आणि जाग्यावरून उठलो…

तिच्या बेड च्या बाजूला लागून उभा राहिलो… ती अजूनही त्या कथेतच हरवली होती.. मी तिचा इकडे तिकडे फिरणारा उजवा हात धरून माझ्या कडक झालेल्या लंडावर ठेवला तसं तिने शॉक लागल्या सारखं माझ्याकडे पाहिलं आणि…..
अय्या तू इकडे आहेस हे विसरलेच होते असा हळूच मादक नजरेत बोलून माझ्या लंडावरची पकड तिने घट्ट केली आणि कुरवाळू लागली.. ती पुन्हा त्या वहीत मान फिरवत होती तेवढ्यात मी झटकन तिच्या हातातून वही घेऊन फेकली आणि तिचा चेहरा दोन्ही हाताने धरून माझ्याकडे केला आणि लगेच तिच्या ओठावर ओठ ठेवून किस करू लागलो… एकमेकांना किस करत हळू हळू बेडवर आडवे झालो.. ती हि डोळे बंद करून माझ्या ओठाची चव चाखत होती एकमेकांच्या अंगाची उब आता जाणवू लागली तसा मी हळूच तिचा बाहेर आलेला एक गच्च गरगरीत आंबा धरला आणि कचकन दाबला तशी आःह्ह करून किंचाळली ती काहीतरी बोलणार तेवढ्यात तिच्या ओठाला दाताने हळूच धरलं तसं इस्स्स अशी कण्हली… मी आता थोडा मागे झालो.. दोन्ही हाताने तिचा ब्लाउज खोलला आणि तिचे दोन्ही रसाळ मोठाले आंबे मोकळे केले आणि चोकू लागलो.. तिचे दोन्ही हात माझ्या केसात होते… ती आह्ह्ह आःह विव्हळत माझ्या चोकण्याची मज्जा घेत होती.. थोडावेळ तिचे आंबे चोकून चोकून सैल करून टाकले आणि तिला बसवून मी बेडवर उभा झालो.. आणि तीच डोकं धरून माझा लंड गपकन तिच्या तोंडात घालून मागे पुढे करू लागलो… ती आता माझा लंड घेऊन तोंडात घेऊन बेभान होऊन चोकू लागली एका हाताने ती माझ्या गोट्या कुरवाळत मधेच ते पण चोकत होती.. मस्त पणे तिने माझा लंड चोकून चोकून गिळगिळीत करून दिला आणि मी आडवा झोपवून तिची चड्डी काढू लागलो.. तिचे दोन्ही पाय वर करून तिच्या काळ्या काळ्या छकुलीत माझा लंड घुसवला तशी ती आह्ह्ह करून विव्हळली… माझ्या समोर काकू आडवी समोरून उघडलेला ब्लाउज झटके देताना हलणारे तिचे दूध.. वर केलेली तिची साडी ह्या दृश्यात ती एखादी भरपूर दिवसाची उपाशी बाई दिसत होती… मी आता माझा धक्के द्यायचा वेग वाढवला होता.. धक्क्या सरशी काकू आह्ह्ह आह विकी आःआह्ह्ह करून विव्हळत होती… तिला मी बेभान होऊन झवत होतो कच कच धक्के देत तिचे हलणारे दूध दाबत होतो.. तेवढ्यात काकू चा आवाज वाढला आह्ह आह्ह करत तिने तीच सर्व पाणी सोडलं आणि बेडला मागे धरून माझे धक्के सोसत पडून राहिली आता मी सुद्धा झडायला आलो तेव्हा मी अजून जोरात शेवटचे धक्के देऊन हात खोलवर दाबून माझं पाणी तिच्यात सोडून दिलं… हा संभोग आमचा सदैव लक्षात राहणार संभोग होता कारण आम्ही चिंब घामाने भिजून एकमेकांना झंडेपर्यंत झवून शांत केलं होतं… आम्ही थकून तसेच पडून राहिलो.. थोड्यावेळाने मी माझ्या घरी निघून गेलो आणि काकू चा फोन आला..
विकी त्या स्टोरी मधली काकू मीच आहे ना ? आणि आज तुला काय झालं होत माझं पाणी निघे पर्यंत सोडलं नाहीस मला तू चावट !!!!……
हो ती कथा माझ्या आणि काकू मध्ये झालेला पहिला संभोग होता….
Reply to this topic