तुंबलेल्या प्राजक्ताने आधी पार्कमध्ये आणि नंतर कॉलेज टॉयलेटमध्ये झवुन घेतले

Started by Aashita Malik · 0 Replies
Posted: 3 yrs
तुम्हाला तर माहित आहे मी इंजीनियरिंग मध्ये शिकत आहे,,, ही एक वर्षापूर्वीची गोष्ट… मी प्रेसेंट टेंस मध्ये ही कथा सांगतो… माझ्या क्लास मध्ये प्राजक्ता नावाची एक मुलगी आहे.. ती प्रॉपर ची राहणारी आहे. दिसायला एक नंबर माल, मोठे मोठे बॉल, मस्त गोल मोठी गांड, छोटीशी पतली कमर, लांब काळे केस, एकंदरीत परफेक्ट झवाडी माल आहे ती. तिचे बरेच बॉयफ्रेंड्स होऊन गेले आहे,, पण मी कधी तिच्या मागे लागलो नाही, कारण की मी तसा कधी विचारच केला नव्हता. मला वाटते या मुलीची आधीच एवढे बोयफ्रेंडस आहेत, त्यात ती मूळची राहणारी इथलीच आहे, नको उगाच नादी लागायला, म्हणून काही तिच्याकडे लक्ष दिले नव्हते. पण मी तिच्याकडे बघत राहायचो मला ही ती आवडायची,, माझ्या शेजारच्या लाईनमध्ये बसायची त्यावेळेस तिच्या ड्रेस मधून तिची गांड आणि बॉल उठून दिसायचे आणि मी ते बघतच राहायचो. बऱ्याच वेळा तिने मला नोटीस केले होते तिच्याकडे बघतांना,,, परंतु तिने ती गोष्ट सरळ इग्नोर करून दिली. तिचा बॉयफ्रेंड आहे त्याचे नाव आहे राहुल, तो दुसऱ्या कॉलेजचा आहे पण तो तिच्या घराशेजारीच राहतो त्यामुळे त्यांचे चांगलेच जमले होते. त्यांच्याबद्दल बऱ्याच गोष्टी आम्ही ऐकल्या होत्या,,, कॉलेज बंक करून त्याच्या सोबत फिरायला जायचे,, कधी कधी OYO rooms बुक करायचे तर कधी,, मित्राच्या रूम वरती जायचे,, म्हणजे एकंदरीत तिला सेक्स आवडायचे.

एक दिवशीची गोष्ट आहे आमच्या येथे दुर्गा टेकडी नावाचे मस्त पार्कसारखी मोठी जागा आहे,, ती जागा कपल साठी फेमस आहे तिथे बसून मुलांना आपल्या आइटम सोबत हवे ते करता येते,,, मी तिथे अधून मधून जात असतो आयटम बघायला आणि एन्जॉय करायला,,

शनिवारचा दिवस होता संध्याकाळी चार वाजले असेल,, मी दूर्गा टेकडीला रनिंग साठी गेलो,, मी जॉगिंग साठी गेलो होतो म्हणुन कपडे मी तशेच घातले होते,, स्पोर्ट शर्ट आणि ट्रॅक पँट, 2 राऊंड मारून आल्यानंतर एक जागा आहे, जिथे खूप झाडे आहेत,, तीथे खूपच कपल बसली असतात, सुरुवाातील मी तिकडे जास्त काही लक्ष दिले नाही, पण मला थोडा शक आला म्हणुन मी नीट पाहिले तर तिथे प्राजक्ता दिसली, मला वाटले आली असेन बॉयफ्रेंडसोबत,, पण जेव्हा मी थोडे पुढे गेलो तर मला तिला रडताना दिसली,, मी थोडे आसपास बघितले तर ती एकटीच होती.. मला न राहून तिच्याकडे जावे लागले मला वाटले की काय झाले विचारावा आणि काही मदत करता येत असेल तर करावा,, म्हणून मी तिच्या जवळ गेलो तर मला पाहून तिने आपले डोळे पुसले आणि ती शांत बसली. मी तिच्या शेजारी बसलो,, आम्ही दोघे एका झाडाला टेकुन बसलो होता आमच्या आसपास खूप सारे कपल्स बसलेले होते,, ते एकमेकांमध्ये लागलेले होते, कोणी किसींग करत होते, कोणी कोणी आपल्या गर्लफ्रेंडची पुच्ची चोळत होते,, तर कुणी आपल्या बॉयफ्रेंडला लवडा हलवून देत होते. ते दृश्य पाहून मला खूप एक्साईट झाल्या सारखे वाटू लागले. मी प्राजक्ताला विचारले की
“काय झाले मी तुला रडतांना पाहिले ?”
ती – काही नाही रे.. मी ठीक आहे..
मी – “काहीही,, !! हे बघ एक चांगला फ्रेंड म्हणुन विचारलं, माझ्यावर भरोसा ठेव” मग मी तिच्या हातावर ठेवला आणि प्रेमाने तिला विचारलं “तर खरं सांग काय प्रॉब्लेम झाला आहे तु मला बोलू शकतेस यू कॅन ट्रस्त मी,, काहीही प्रॉब्लेम असेल सांग मला,, मला तुला हेल्प करायला आवडेल””
त्यावर ती म्हणाली – अर्जुन अरे तो राहुल,, आमचे बरे नाही आहे रे,, खूप भांडणं चालू आहेत,, आम्ही एन्जॉय कमी करतो आणि भांडत जास्त असतो मला कळत नाही काय करावे.
मी लगेच समजून गेलो हिच्या बॉयफ्रेंड सोबत वाजले आहे,,
मी बोललो – “जर कोणासोबत आपले पटत नसेल,, तर त्या माणसापासून लांब गेलेले चांगले,, तसं तुला काय मुलांची कमी आहे का कोणीही भेटून जाईल तुला. ”
आणि मी हसलो,, !!
ती म्हणाली – “बरोबर आहे, पण तुला कळले नाही मला काय म्हणायचे आहे… आसपास बघ,, आम्ही दोघे इथे मज्जा करायला आलो होतो,, राहुल खुप ढिला आहे रे,, आम्ही खूप वेळेस फ्लॅटवर गेलो होतो,, पण त्याचा काही फायदा झालाच नाही रे,, मला वाटले इकडे येऊन आसपास काय चालू आहे ते बघून तरी काहीतरी होईल त्याच्या कडून,, परंतु इथेही तो मला गरमच ठेवून गेला. त्याचा उठतच नाही रे,, नामर्द आहे तो साला.. ”
मला तिच्या तोंडून ते ऐकून काहीतरी व्हायला लागले, पहिले तर मी खुश झालो,, गरम पेटलेली मुलगी आपल्याला भेटलेली आहे,, गरम लोखंड वरती हातोडा मारून घ्यायला आपल्याला काही हरकत नाही असा मी विचार केला. तिच्या तोंडून ते ऐकून आधीच माझा लवडा पूर्ण ताठून बसला होता,, मग मी चान्स मारून घेतला,, मी तिचा हात हातात धरला,, आणि मी तिच्या थोडे जवळ सरकलो एक हात मांडीवर ठेवला आणि एका हाताने तिचा हात धरला आणि तिच्याकडे बघत मी म्हणालो
-” प्राजक्ता कोणीतरी भेटेल तुला,, मी आहे ना तुझी काळजी घ्यायला फ्रेंड मानतेस ना मला,, तुझी काळजी घ्यायला मला आवडेल,, तेवढ्यात नकळत तिचे लक्ष माझ्या पॅंट कडे गेले,, मी ट्रॅक पॅण्ट घातलेली होती,, तिच्यावरून माझ्या उठलेल्या लवड्याने तयार केलेला तंबू लगेच दिसून येत होता,, मी नंतर बघितले तर ती त्याच्याकडेच बघत होती,,
माझे बोलून झाल्यानंतर ती म्हणाली- “हो का अर्जुन,, थँक्यू,, ” आणि ती माझ्या गळ्यात पडली,, आम्ही दोघांनी एकमेकांना हग केले मी तिला अजून गरम करायचा प्रयत्न करु लागलो,, मी तिच्या पाठीवरून हात फिरवू लागलो,, आणि माझे ओठ तिच्या मानेवरती ठेवून दिले आणि मी पाठीवरून हात फिरवू लागलो,, तिचा श्वास वाढत होता मला ते कळत होते,, आणि आता मी तिच्या मांड्यावर हात फिरवू लागलो,, तिनेही तिची पकड माझ्याभोवती मजबूत केली, आता मला कळाले पूर्णपणे ताब्यात आलेली आहे, मी पूर्णपणे झाडाला टेकून बसलो, आणि मी तिला केले तसेच उचलून माझ्या मांडीवती घेतली,, ती पूर्णपणे पेटलेली होती,, आता ती मला किस करू लागलो,, मानेवरती, गळ्या वरती, वेड्यासारखा किस करत होतो. मी माझा हात काढून तिचे केस धरून तिचे तोंड मागे घेतले तिच्या नजरेत नजर दिली,, आम्ही दोघांनी भुकेल्या शेरनी सारखे एकमेकांकडे पाहिले, आणि वेड्यासारखे कीस करू लागलो, फायनली माझे स्वप्न पूर्ण होत होते आम्ही खूप हवरटासारखे कीस करू लागलो,, मी माझी जीभ तिच्या तोंडात देत होतो आणि ती तिला चोकायची,, तर कधी तिची जीभ माझ्या तोंडात येत होती आणि मी तिला चोकायचो. कधी मी तिचे खालचे ओठ तोंडात घेऊन चोकायचो, तर कधी वरचे ओठ, मग असे किस करता करता मी माझ्या एका हाताने तिचे बॉल दाबू लागलो… एकामागे एक… असे आलटून पालटून मी तिचे बॉल दाबत होतो. ती खूप पेटली असावी बहुतेक.. कारण तिने किस करता करता मला चावून दिले,, मी अजून पुढाकार घेऊन तिचे बॉल उघडे करून माझ्या दोन्ही हातांनी दाबू लागलो.. आणि निप्पल वर चिमटे काढू लागलो,,,, आजपर्यंत झवलेल्या मुलींमध्ये सर्वात मोठे बॉल होते तिचे,, मग मी खाली जाऊन तिचे बॉल चोकु लागलो… एव्हढे मऊ मऊ आणि.. एकदम बरोबर आकाराचे बॉल पहिल्यांदा अनुभवत होतो.. त्यांना चिकटला पण एक वेगळीच मज्जा येत होती. मी आलटून पालटून तिचे बॉल छोकायचो… निप्पल दबायचो… ती माझे केस धरून.. माझे तोंड तिच्या छातीवर दाबून मला साथ देत होती. मी तिचे बॉल चोकत असताना तिने तिचा हात खाली नेला आणि माझी पॅंट खाली करून माझा लवडा बाहेर करून ती हातात घेऊन हलवू लागली,, तिच्या त्या अचानक हल्ल्याने मी थोडा दचकलो,,, आणि माझे चोकायचे थांबून तीच्याकडे बघू लागलो,,, एखादा तापलेल्या शेरणी सारखी तिचा खालचा ओठ तिच्या दातामध्ये घेऊन हावरटपणे माझ्याकडे बघत होती,,

ती मला म्हणाली-“तूच बोलला होतास ना,, तू काहीही मदत करू शकतोस,,,, तर मला हीच मदत हवी आहे,, मला तृप्ती हवी आहे… माझ्या बॉयफ्रेंड चा उठतच नाही…. तूच मला मोकळा कर मग आता…. साला गेल्या दोन वर्षांपासून मी मनासारखा सेक्स नाही केलेला,,,, दोन वर्षांपासून मी राहुल च्या छोट्या बुल्ल्या कडून झवून घेत होते… पण माझी कधी संतुष्टी नाही झाली…. मघाशी मी तुझ्या पँट मध्ये तुझा उठलेला बुल्ला बघितला आणि मला कंट्रोल नाही झाले,,, मला झऊन घ्यायचे आहे तुझ्याकडून,, झवशील ना मला.. ??? करशील ना मला तृप्त.. ??”
त्यावर मी म्हणालो- “का नाही माझी राणी,, तुझ्यासाठी काहीपण..

आणि मी हावरटासारखा तिचा टॉप वर करून तिचे बॉल चोकू लागलो आणि ती माझा लंड तिच्या हातात घेऊन हलवू लागली… मी झाडाला टेकून बसलो होतो आणि ती माझ्या मांडीवर बसलेली होती.. आम्ही एकमेकांच्या समोर होता…. तिने पंजाबी ड्रेस घातलेला असल्यामुळे तिची गांड त्यातून सहज नजरेत येत होती…. तिने तिची ओढणी आमच्या दोघांच्या डोक्यावर घेतली होती,,, जेणेकरून आजूबाजूचे कुणी आम्हाला बघून नाही म्हणून…. आणि आमचा खेळ चालूच होता.. त्यानंतर ती थोडी मागे झाली,,, तिथे माझी पॅन्ट पूर्णपणे खाली ओढली आणि खाली जाऊन माझा लवडा तोंडात घेऊन चोखू लागली… मी ओढणी काढली आणि तिच्या डोक्यावरती टाकली,,, मित्रांनो मी स्वर्गात होतो… ती लवडा चोकण्यामध्ये एक्स्पर्ट होती,, मी वरून डोळे झाकून मजा घेत होता,, ती तिचे ओठ माझ्या लवड्याच्या टोकावरून फिरवू लागली… जिभेने त्याला चाटू लागली… लोलिपोप सारखी ती चोकत होती… तिच्या डोक्यावर हात ठेवून मी माझ्या लवड्यावर तिचे तोंड दाबत होतो… आणि खालून झटके देत तिचे तोंड झवत होतो…

मी म्हणालो- “प्राजक्ता काय करतेस…. !!! आज पर्यंत कोणी एवढा भारी चिकला नाहीये माझा लवडा,,,… तू खरच खूप एक्सपर्ट आहेस लवडा चोकण्यांमधे,,, ”
ती पूर्ण गळ्यापर्यंत लवडा घेत होती… आणि चिकट होती… बराच वेळ तिचे मन भरू पर्यंत माझा लंड चोकला आणि ती उठून माझ्या मांडीवर येऊन बसली…. तिने माझा हात धरला आणि तिच्या पँट मध्ये टाकून दिला,,,, मला कळाले तिला काय म्हणायचे होते… मी लगेच माझा हात तिच्या पुच्चीवर नेला,,, पाहतो तर ती आधीपासूनच पुर्ण ओली झालेली होती… मी तिच्या पुचीला कुरवाळू लागलो आणि हाताने घासू करू लागलो,,, फिंगरिंग करू लागलो… माझ्या बोटांनी त्या दुखायला लागले,,, मला कळाले हीची पुच्ची खूप ताईट आहे,,, तिला माझ्या बोटाने त्रास होत आहे तर लवडा टाकल्यावर किती होईल….. मी फिंगरिंग करत राहिलो…. मी कधी तिच्या दाण्यासोबत खेळायचो,,,, तर मध्येच तिच्या पुच्चीत बोट टाकून जोरजोरात आत बाहेर करायचो….. हे सगळे करत असताना ति मला टाईट हग करून बसलेली होती,,,…. आणि मादक सुस्कारे काढत होती….. माझ्या तिच्या पुच्ची सोबत खेळण्याने ती खुपच पेटली आणि ती तयार होऊन तिने तिची पँट खाली ओढली… ती माझ्या मांडीवर येऊन बसली… तिने माझा लंड तिच्या हातावर घेटला आणि हळूहळू खाली बसत ति माझा लंड तिच्या पुच्चीत मध्ये घालू लागली……. खूप हिम्मत करून ती पूर्णपणे माझ्या लवड्यावर बसली….. तिला खूप त्रास होत होता…

ती म्हणाली- “बापरे… !! एवढा मोठा लंड अर्जुन… !! कसे होणार रे माझ्या नाजून पुच्चीचे… !!”
Mi- “प्राजक्ता तुला सवय नाहीये एवढ्या मोठ्या लंडाची… सुरुवातीला दुखेन फक्त… नंतर मज्जा येईल… ”
असे म्हटल्यानंतर मला अजून कवटाळून हग केले आणि ती माझ्या लवड्यावर खाली वरती होऊ लागली….. ती माझ्याकडून मनसोक्त झवून घेत होती…. मोठ्या मोठ्याने हुंकार देत होती…..
‘अअअहहहहह….. उउउउमममम…. मस्त वाटतेय रे…. आआहहह…. खरा लवडा भेटला मला….. आआआआहहहह…… आआआआईईईईई.. आजपर्यंत एवढा मोठा कधी घेतला नाही रे….. कधीच अशी फीलिंग आली नव्हती मला…… कसा बरोबर टाईम ला भेटला तू.. बघ आजपासून तू फक्त माझा आहेस,,,,…. आणि मी तुझी…. मी तुझा लंड सोडून दुसरा कोणाचा घेणार नाही…… आणि तू ही माझी पुच्ची सोडून कोणाची मरायची नाही…. ,.. ‘
ती पूर्ण मजा घेत माझ्या लवड्यावरती उडत होती….. जवळजवळ दहा मिनिटांनी आम्ही दोघांनी सोबत पाणी सोडले….. आणि एकमेकांना घट्ट हग करून बसून राहिलो.. माझा लवडा अजून तिच्या पुच्चीत तसाच होता… थोडा वेळ झाला आणि आम्ही एकमेकांना कीस करू लागलो….. हळू तिच्या पुच्चीतून माझा लवडा बारीक होऊन बाहेर येऊ लागला… सोबत आम्ही सोडलेले पाणी बाहेर पडले….. आणि तिला उठवले, तिने तिची सलवार घातली…. मी पण माझी पॅन्ट वर करून रुमालाने मी पाणी साफ केले आणि तिच्या खांद्यावर हात टाकुन तिला जवळ घेऊन आम्ही दोघे बसून राहिलो…..

ती म्हणाली-“अर्जुन खूप मजा आली मला,,,, रोज असच झवत जाऊ आपण…. अशी तृप्ती आजपर्यंत मला भेटली नव्हती…. ”

मी म्हणालो- “प्राजक्ता किती दिवसापासून मी ही तुझ्या मागे होतो,, तुझे मोठेमोठे बॉल… आणि गांड बघून मी रोज घरी जाऊन मला लवडा हलवायचो… तुझ्या नावाने कॉलेज बाथरूम मध्ये पण किती वेळेस मुठ्या मारल्या आहेत माहिती आहे का तुला… !!”
ती -” एव्हढी आवडते मी तुला… ?? आता मिळाली आहे ना मी तुला…… हवी तशी घे मला इथून पुढे…. हवी तशी भोग मला… जसे पाहिजे तशे ठोक मला…. मी तुला काहीच म्हणणार नाही.. “”

मी म्हणालो-” ठीक आहे.. !!”
आणि मग आम्ही दोघांनी बराच वेळ गप्पा मारल्या नंतर तिथून निघून गेलो,.
त्यानंतर दोन दिवस मला कॉलेजला जायला जमले नाही…. मी काही कामानिमित्त गावी गेलो होतो…. त्या दरम्यान आमचे दोघांचे जास्त काही बोलणं झालं नाही….. त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी मी कॉलेजला गेलो…. क्लास मध्ये मी थोडा मागे बसलो होतो,, आणि प्राजक्ता माझ्या शेजारील लाईन मध्ये बसली होती. सुरुवातीचे दोन्ही लेक्चर प्राजक्ता सारखी मागे वळुन माझ्याकडे मादक नजरेने बघत होती…. आणि मीही तिच्याकडे बघत होतो,, तिने आज टीशर्ट आणि जीन्स घातली होती,,, त्यामध्ये ती खूपच आकर्षक दिसत होती… मागे बसलेला असताना तिच्या कडे बघून तिला इशारा केला की tu’ आज खूपच गोड दिसत आहेस’…. आणि एक गोड पप्पी देण्याचा इशारा केला… आणि ते बघून तिने मला डोळा मारला आणि बेंचवर बसली असताना अजून गांड बाहेर काढून बसून राहिली,,, त्यानंतर हा क्लास संपला तेव्हा पुढील लेक्चर साठी… आम्हाला दुसऱ्या क्लासला जायचे होते मग आम्ही उठून बाहेर जाऊ लागलो…. तर ती माझ्यासोबत आली तिने माझा हात धरला… क्लास मध्ये ती माझ्या शेजारी बसली,,, आम्ही दोघे एका बेंचवर बसलो,,, हे लेक्चर झाल्यानंतर तसे आमचा लंच ब्रेक होता….

आम्ही दोघे एकदम कडेच्या लाईन मध्ये आणि शेवटच्या बेंचवर बसून होता,,, लेक्चर चालू झाल्याच्या पाच मिनिटांनी प्राजक्ता माझ्या लवड्यावर उन्हात फिरू लागली….. तिचे लक्ष समोर होते टीचर कडे…. परंतु हात माझ्या लवड्यावर होता….. आणि आम्ही दोघे शेवटच्या बेंचवर असल्यामुळे कोणी बघू शकत नव्हते… ती पँट वरूनच माझा लवडा धरून चोळू लागली…
मी तिला म्हणलं -“काय करत आहेस.. ”
तिने मला गप्प केले आणि शांत बसायचं इशारा केला….. मी शांतपणे तिची आज्ञा ऐकली… आणि शांत बसलो…
ती पॅन्ट वरूनच माझा लावडा हलवत होती,, आता मला ही कंट्रोल हॉट नवते…. आता माझा हात तिच्या मांडीवरती चोळू लागलो..
तिच्या तशा वागण्याने मी खूप उत्तेजीत झालो होतो…. आणि आमच्या दोघांचा खेळ चांगलाच रंगात आला होता…. आम्ही दोघेही खूप पेटलो होतो आणि तेवढ्यात लेक्चर संपले…. सर्व मुले बाहेर गेल्यानंतर आम्ही दोघं सगळ्यात शेवटी क्लास मधून बाहेर निघालो… माझा हात धरून ती मला ओढून घेऊन चालली होती,, मला कळत नव्हते कुठे चालली होती मी फक्त तिच्या मागे मागे चालू लागलो…. आमच्या कॉलेजमध्ये तीन फ्लोर होते,,, त्यामध्ये प्रत्येक फ्लॉवर वरती दोन जेंट्स आणि एक लेडीज असे अल्टरनेट 3 टॉयलेट होते… आमचे लेक्चर सेकंड फ्लोरवर होते,, आणि बिल्डिंगच्या दोन्ही कोपऱ्यात दोन लेडीज आणि मध्ये जेन्ट्स असे 3 टॉयलेट होते…. ती माझा हात घेऊन सरळ लेडीज टॉयलेट च्या दिशेने चालले होते…. मला आधी काही कळलेच नाही….. ती मला घेऊन लेडीज टॉयलेट च्या बाहेर,, साईडला उभे केले आणि ती आतमध्ये गेली….. जवळजवळ 2 मिनिटांनी ती बाहेर आली….. तिने माझा हात धरला आणि सरळ मला लेडीज टॉयलेट मध्ये घेऊन गेली,,, मी पहिल्यांदा लेडीज टॉयलेट बघत होतो,, मला खूप भीती आणि विचित्र वाटत होते… तिने आधी आत मध्ये बघितले आत मध्ये कोणी मुलगी आहे का नाही आणि मगच मला आत मध्ये आणले होते.
आत आल्यानंतर मी पाहिले तर खुप सारे कमोड म्हणजे इंग्लिश टॉयलेट चे कंपार्टमेंट होते… ती तेथील एका कंपार्टमेंट मध्ये मला घेऊन गेली आणि आत मधून दरवाजा लावून घेतला आणि मला कमोड वरती बसवले,,, ती माझ्या मांडीवर येऊन बसली… आणि मला जोरात किस करू लागली…… तुम्ही माझा हात धरला आणि तिच्या बॉल वरती ठेवला आणि मला आमंत्रित करू लागली…… मी किस करत होतो आणि तिचे बॉल सोबत दाबत होतो….. ती खूप पेटली होती,, किस करत असताना तिने माझे केस धरून मागे ओढले आणि म्हणाली

– “दोन दिवस कुठे होतास.. ?? मी किती मिस केले तुला आणि तुझ्या लवड्याला….. ”
मी म्हणालो- “का.. ?? काय झालं… ?? तुझा बॉयफ्रेंड नव्हता का.. ??
ती म्हणाली- “मी त्याच्यासोबत ब्रेकअप केले आहे…. तू आहेस ना आता मला…. माझी भूक मिटवायला… दुसरे कोणी नको मला आता… ”
तेव्हढे बोलून तिने माझी पॅन्ट खाली करून माझा लवडा हातात घेऊन त्याला चोळू लागली….. त्यानंतर ती गुढग्यावर बसली आणि माझा लवडा तोंडात घेऊन चोखू लागली…. ती खूप भुकेलेल्या सारखीच लवडा चोकत होती… ते बघून मी अचंबित झालो…. असे वाटले ही दोन तीन महिन्याची उपाशी आहे… मग मी अजून तिचे डोके धरून तिच्या तोंडात शॉट मारू लागलो…. तिचे ते जंगली रूप मला खूप एक्साईट करू लागले… ,, आणि जवळजवळ आठ मिनिटांनी मी तिच्या तोंडात पाणी सोडले…. तिने ते पूर्ण पाणी पिऊन घेतले….. आणि ती मला म्हणाली
_”कोणीतरी मला मिस केलेले दिसतंय खुप… एव्हढ्या लवकर पाणी सोडले… ??”
मी म्हणालो-” हो ग राणी खूप मिस केले मी तुला….. !” आणि तिला किस केले…..
त्यानंतर मी कमोडवर्ती जाऊन बसलो आणि तिला माझ्या मांडीवर घेऊन तिला किस करू लागलो….. सोबतच तिचे बॉल ही चोळू लागलो…. पाच मिनिटे तशेच चोळून नंतर मी तिच्या टी-शर्ट वर केला… आणि तिची बॉल तोंडात घेऊन चोखू लागलो… वेड्यासारखे मी तिच्या बॉल वरती तुटून पडलो होतो…. ती खुप मोठा मोठ्याने ओरडू लागली… मला भीती वाटू लागली कोणी आले आणि त्यांनी ऐकलं तर आमची दोघांची वाट लागायची…. मी तिच्या तोंडावर एक हात ठेवला… तिचे तोंड दाबून धरले… आणि पुन्हा बॉल चोळू लागलो…. त्यानंतर मी तिला कमोडवर बसवले आणि माझ्या खिशातून रुमाल काढला आणि तिच्या तोंडावर बांधून बांधला… जेणेकरून तिने आवाज करू नये… आणि केला जातो तरी बाहेर पडणार नाही… मग मी तिचे दोन्ही पाय फाकवले आणि तिची पुच्ची चाटू लागलो…

मित्रांनो तुम्ही माझ्या आधीच्या स्टोरी वाचल्या असतील तर तुम्हाला माहीत असेलच की मी पुच्ची चाटण्यामधे किती एक्सपर्ट आहे आणि मला पुच्ची चाटायला किती आवडते ते…… आणि त्यात हिने तर हीची पुच्ची पूर्ण साफ करून आलेकी होती…. मी माझी जीभ तिच्या पुच्चीमध्ये गोल फिरवू लागलो…. तिच्या दाण्याला माझ्या नाकाने दिवचु लागलो आणि माझ्या दातांनी हलकेच तिच्या पुच्ची वरती चावू लागलो….. ती इतकी एक्साईट झाली होती की बस….. रुमालाने तिचे तोंड बांधले नसते तर सगळे कॉलेज गोळा झाले असते इथे आत्ता…. नंतर मी तिच्या पुच्चीत बोट घातले आणि माझ्या जिभेने तिच्या दाण्याला चाटु लागलो….. आणि माझ्या बोटांनी तिच्या पुच्चीत झऊ लागलो….. माझ्या त्या वागण्याने ती वेडी होऊन चालली होती… आणि जोरात बोट आत बाहेर करू लागलो…. ती वेड्यासारखी माझे मुंडके तिच्या पुच्चीवर दाबत होती…… आणि मोठा मोठ्याने हुंदके देत होती…. जवळजवळ दहा मिनिटांनी तिने पाण्याचा फवारा सोडला आणि ती माझ्या तोंडात झडून गेली…. माझा लवडा अता टाईट झाला होता… मी तिची गांड धरून तिला उचलले आणि मी कमोड वरती बसलो,,, तिची पुच्ची माझ्या लवड्यावर ठेवली आणि तिला हळूच खाली बसवले जेणेकरून माझा लवडा तिच्या पुच्चीत पूर्णपणे आत मध्ये घुसेल… ती खूप जोरात ओरडली पण मी तिचे तोंड बांधलेले असल्याने आवाज बाहेर आला नाही…. तिने तिचे हात माझ्या खांद्यावर ठेवले आणि माझ्या लवड्यावर ती उडू लागली…. आणि मनसोक्त पने झवून घेऊ लागली…. पाच मिनिट झाले असतील ती झवून घेत होती.. मला तेवढ्यात दरवाजा उघडण्याचा आवाज आला आणि त्या दरवाजातून चार मुली आत आल्या होत्या… त्या टॉयलेट मध्ये एंटर करून एक एक कंपार्टमेंट मध्ये घुसल्या… त्यातले एक ने आमचे कंपार्टमेंट उघडायचा प्रयत्न केला…. पण मी लॉक केलेले होते तर त्या सोमोर गेल्या…. मी माझे पाय कोणाला दिसू नये म्हणून वर उचलून प्राजक्ता च्या कमरेत गुंडाळले आणि तिला घट्ट आवळून बसलो… जेणेकरून काही आवाज नाही व्हावा……. तिला मी माझ्या लवड्यावर दाबून धरले,, तिचे तोंड दाबून धरले आणि माझ्या पायाने तिला पूर्ण वेढा घातला होता… तरीही ती एवढी एक्साईट झाली होती की कोण आले आहे… याचे तिला भान राहिले नवते…. बाहेर मुली असूनही ती खाली वर करायचा प्रयत्न करत होती…. तिला फक्त पुच्चीत लवडा घुसलयचा होता…. मी तिला घट्ट धरून राहिलो.. जेणेकरून तिने काही हालचाल नाही करावी… त्यांना शक आला असता तर आमची वाट लागली असती….

जवळजवळ पाच ते सहा मिनिटांनी त्या मुली बाहेर गेल्या प्राजक्ता तशीच माझ्या लवड्यावर बसुन होती…. मी तसेच तिला उचलून आमच्या कंपार्टमेंटचा दरवाजा लॉक उघडून बाहेर चेक केले की त्या मुली खरच गेल्या आहेत काय ते….. आणि पुन्हा आत येऊन लॉक लावले आणि प्राजक्ताला मोकळे केले…… तिने झटकन माझा हात झटकून माझ्या तोंडावरती माझ्या ओठांवर किस करू लागली… ,, पाच मिनिट काहीच न केल्यामुळे माझा लवडा थोडा ढिला झाला होता… ,, त्याला तिने हातात घेऊन हलवू लागली… आता तो पूर्णपणे ताईट झाला होता… मी तिला म्हटले तू आता घोडी बन… ती लगेच उठली आणि कमोड च्या वरती फ्लश च्या बॉक्स वर हात ठेवून गांड बाहेर काढून रेडि झाली… तिच्या गांडीचा तो गोलाकार आकार बघून मला रहावले नाही.. ,, मी लगेच तिच्या गांडीवरती फटके मारू लागलो…. मी तिच्या तोंडाचे अजूनही सोडले नव्हते कारण मला तिच्या वरती भरोसा नव्हता…. मी माझा लवडा धरला… आणि तिच्या पुच्ची वरून घासू लागलो… त्यानंतर मी त्याला पुच्चीच्या भोकावर्ती सेट केला आणि एक दणका दिला…. माझा अर्धा बुल्ला तिच्या पुच्चीत गेला… ती थोडी कान्हली.. मग मी लवडा बाहेर काढून परत एक जोरात शॉट मारला… माझा पूर्ण लवडा आत गेला…. ती जोराने ओरडली…. आणि मला मागे लोटू लागली… मित्रांनो डॉगिस्टाल ने लवडा कधीपण सर्वात जास्त पुच्चीत जात असतो……. तसा कोणत्याच दुसरा स्टाईलने जात नाही म्हणून तीला थोडा त्रास झाला, जास्त दुखत होते…

पण मी न थांबता तिला ठोकू लागलो…. कुत्री सारखी तिची पुच्ची मारू लागलो… मोठ्या गांडीवराती माझे कुल्हे आदळण्याचा आवाज येऊ लागला… मी माझा एक पाय कमोड वरती ठेऊन तिची ठुकाई करू लागलो….. ,, मी तिच्या खांद्याला आवळून धरले आणि जोरजोरात तिच्यावरती मागून तुटून पडलो…. मी खूप जोरात आणी खूप स्पीड मध्ये तिची वाजवत होता….

मी तिचे मुंडके फिरवले आणि तिच्या कानावरील केस साईड ला करून बोललो…
” तुला हीच अपेक्षा होती ना… ?? तुला हेच हवे होतं ना ??? तुला असच ठोकून घ्यायचं होतं ना.. ? तुला रांडे लय माज चडला होता ना….. आता खा माझा पूर्ण लवडा.. ” असे म्हणुन मी तिला शॉट मारू लागलो ती आनंदाने ओरडत होती… तिला किती मजा येत होती तिच्या एक्सप्रेशन वरून मी सांगू शकत होतो….

जवळजवळ दहा मिनिटात तीला तसे ठोकल्यानंतर मी माझा लंड काढला आणि तिच्या गांडीवरती सेट केला… तिने डोळे विस्फारून माझ्याकडे पाहिले…. मला माहित होते आधी तिची गांड कोणी मारलेली नाही आहे आणि मला तो चान्स सोडायचा नव्हता…. मी खूप सारी थुक तिच्या गांडीवरती लावली आणि माझा लवडा सेट केला…. दोन्ही अंगठे लाऊन तिची गांड थोडी फाकवली आणि खूप सारी थूक तीच्या गांडीत टाकले आणि माझा लवडा सेट करून हळूच एकदा दणका दिला मी पुन्हा लवडा बाहेर काढून पुन्हा जोरात झटके दिले दोन-तीन शॉटमध्ये माझा लवडा तिच्या गांडीत गेला तिच्या गांडीतुन रक्त येऊ लागले पण मी त्याची कीव केली नाही…. ,, तिच्या डोळ्यातून घळाघळा पाणी गळू लागले….. तिला खुप त्रास होत होता परंतु मी तिची पर्वा केली नाही….. आणि तिची गांड मारू लागलो…. मी माझ्या कॉलेजच्या लेडीज टॉयलेट मध्ये माझ्या आयटमची गांड मारत होतो……. मला कळाले आता हिला मजा येत आहे मग मी तिच्या तोंडाचा रुमाल सोडला तिच्या पाठीवर तिला किस करू लागलो……. आणि सोबत तिची गांड मारू लागलो….

ती म्हणाली की -“मी कधी विचारही केला नव्हता की मी माझी गांड मारून घेईन…. पण तु मला पूर्ण पद्धतीने संकष्ट करत आहेस….. थँक्यू…. “”

मी म्हणालो _”तुझ्यासाठी काही पण जानू…. !!” आणि तिला परत किस केला….. मी कुत्र्यासारखे तिची गांड मारत होतो आणि तीही गांड उचलून उचलून माझ्याकडून मारून घेते होती… जवळजवळ 15 मिनिटांनी मी तिच्या गांडीत जोरात झटके मारत माझे पाणी सोडले…. आणि तिच्या अंगावरती पडून घेतले…. थोड्या वेळाने मी उठलो…. तीला सरळ केले.. दोघांनी ही कपडे घातले…. आणि कमोड वरती बसून किस केले…
ती -” अर्जुन आज पर्यंत मला अशी मजा कोणी दिली नाही रे…. तु खुप चांगला आहेस…. नशीब माझे तू मला भेटला… !”
मी -” असेच माझे पण… माझे पण नशीब तुझ्यासारखी सेक्सी मुलगी भेटली मला… ”
मग आम्ही किस करू लागलो… थोडा वेळ हग करून बसलो… थोडे रिलॅक्स झालो…. मग तिने बाहेर जाऊन कोणी आहे का ते चेक केले…. आणि मी तिथून बाहेर गेलो…. तर अश्या पद्धतीने मला माझ्या क्लास मधली एक माल मुलगी ठोकायला भेटली…. मी तिला मनसोक्त पने झवली… रुम बुक करून… तर कधी माझ्या रूम वर आणून…. तीला जशी हवी तशी ठोकली मी…. आणि तिचे तिची भूक माझ्याकडून पूर्ण पने मिटवून घेतली…. आणि आता तिचे लग्न पण झाले आहे…. तिचे अधून मधून मला मेसेज येत असतात तुला खुप मिस करते…. आणि तुझ्या ठुकाईला पण….
Reply to this topic